Deutsch-Polnische Tagung

 

Deutsch-Polnische Richtervereinigung e.V.      

Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Sędziów

Liebe Mitglieder und Freunde der Deutsch-Polnischen Richtervereinigung,

Szanowni i drodzy członkowie i przyjaciele Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów,

 

 1. Der Vorstand der Deutsch-Polnischen Richtervereinigung gibt sich die Ehre, zum diesjährigen Deutsch-Polnischen Richter- und Staatsanwaltstreffen verbunden mit der Mitgliederversammlung der Deutsch-Polnischen Richtervereinigung zum Thema

“ Wie stark ist die Gewaltenteilung in Europa? – Zur Lage der Justiz in  Polen und Deutschland“

vom 05.10. bis 08.10.2017 in Naumburg an der Saale

einzuladen.

Die Konferenz soll in Kooperation mit der polnischen Richtervereinigung Iustitia Sektion Oppeln und der Neuen Richtervereinigung  durchgeführt werden.

Vorgesehen sind neben dem Konferenztag, an denen polnische und deutsche Referate diskutiert werden, auch ein interessantes Rahmenprogramm. Wir haben uns in diesem Jahr für einen malerischen Ort entschieden, der zum Verweilen und  Reflektieren in bewegten Zeiten einlädt. Haus Sonneck liegt idyllisch 2 km von Naumburg inmitten eines großen Weinberges oberhalb des Zusammenflusses von Saale und Unstrut (Siehe beigefügtes Bild). Wir haben das gesamte Anwesen für uns. Gelegenheit zum fachlichen Austausch, Kennenlernen oder einfach nur zum Abschalten ist also garantiert.

Die Fachtagung am 06. Oktober 2017 im großen Sitzungssaal des Oberlandesgerichts Naumburgs ist öffentlich:

Vor 125 Jahren, am 1. Oktober 1879, trat das schon am 27. Januar verkündete Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft, dessen seither nie geänderter § 1 erstmals die richterliche Unabhängigkeit garantierte: „Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem Gesetze unterworfenen Gerichte ausgeübt“.  Die Artikel 20 und 92 Grundgesetz nennen drei Staatsgewalten, nämlich „die Gesetzgebung“, „die vollziehende Gewalt“ und „die rechtsprechende Gewalt“. In Artikel 173 und 178 der Polnischen Verfassung heißt es: „ Gerichte und Gerichtshöfe sind eine eigene und von den anderen Gewalten unabhängige Gewalt. … Bei der Ausübung ihres Amtes sind Richter unabhängig und nur der Verfassung und den Gesetzen unterworfen“. Die Aktualität des Themas ist offensichtlich. Wir wollen informieren und diskutieren.  Unter anderen haben wir eingeladen

Begrüßung: Oberlandesgericht (OLG) Naumburg  Dr. Uwe Wegehaupt

Dr.  Anne Sanders, Juniorprofessorin an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn. Anne Sanders arbeitet als Expertin für den Europarat.

Waldemar Zurek, Sprecher des Krajowa Rada Sądownictwa (angefragt)

Thomas Guddat, Vizepräsident MEDEL

Dariusz Mazur, Themis (angefragt)

Krystian Markiewicz, Vorsitzender der polnischen Richtervereinigung IUSTITIA (angefragt)

Anna   Korwin-Piotrowska Themis (angefragt)

 

Wer Interesse an der Teilnahme an der gesamten Tagung, dem Rahmenprogramm und den Abend- veranstaltungen hat, kann sich bereits vorab an Thomas Guddat (thomas.guddat@neuerichter.de) oder in Polen an Iwona Twardzik (Iwona Twardzik, Bolesława Chrobrego 31, Pl-49-300 Brzeg, Tel.: 0048-(0) 77 444 23 00  (do pracy)  Email:  iwatwardzik@op.pl) wenden, um weitere Angaben über die Teilnahmebedingungen zu erhalten oder bereits einen Platz zu reservieren.

Bei den Veranstaltungen des Rahmenprogramms ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Tagungsstätte verfügt über Doppelzimmer, weshalb wir in einem in der Nähe der Tagungsstätte gelegenen Hotel, dem Halleschen Anger in Naumburg direkt an der Saale gelegen ( https://www.hallescher-anger.de/) einige  Einzelzimmer reserviert haben (Entfernung ca. 2 km). Allen, die aus verständlichen Gründen  ein Einzelzimmer bevorzugen, können wir versichern, dass es einen unkomplizierten Shuttleservice geben wird.

Die Vergabe der verfügbaren Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung, insbesondere die der nur beschränkt vorhandenen Einzelzimmer in dem in der Nähe der Tagungsstätte gelegenen Hotels Hallescher Anger. Die Mitglieder der veranstaltenden Organisationen werden vorrangig berücksichtigt. Der Tagungsbeitrag für Unterkunft, Teilnahme an der Fachtagung und dem Rahmenprogramm und Verpflegung beträgt  € 200,00 für Nichtmitglieder und € 150,00 EUR für Mitglieder der DPRV und der  Polnischen Richtervereinigung Iustitia Abteilung Oppeln. Einzelzimmer im Hotel kosten 50 EUR mehr. Es wird gebeten, den  Tagungsbeitrag nach Anmeldebestätigung innerhalb von 14 Tagen unter Angabe des Verwendungszwecks auf das Konto der Deutsch-Polnischen Richtervereinigung e.V.

Dresdner Volksbank BLZ 850 900 00 , Kontonummer: 4859471000 IBAN : DE93 85090000 485947 1000, BIC: GENODEF1DRS

oder

Konto Bankowe w Polsce: Bank Pekao S.A. ; Nr.: 341240 1066 1111 0010 2490 7645

zu überweisen.

Die Tagung wird simultan übersetzt! Das ausführliche Programm, aktuelle Veränderungen sowie weitere Hinweise finden Sie auf unserer Homepage www.dprv.org

 1. Jahresmitgliederversammlung

Am Sonntag, den 08.10.2017 treffen sich die Vereinsmitglieder zur Jahresmitgliederversammlung um 10: 00 Uhr mit folgender Tagungsordnung:

 1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
 2. Billigung der Tagesordnung
 3. Bericht des Vorstandsvorsitzenden über das vergangene Geschäftsjahr
 4. Bericht des Schatzmeisters
 5. Entlastung des Vorstandes
 6. Planung 2018, Projekte, Mitgliederentwicklung
 7. Verschiedenes

Verschiedenes: Die Mitglieder werden gebeten, etwaige Anträge zur Tagesordnung bis zum 05.10..2017 bei Thomas Guddat, Birkenstraße 20 01328 Dresden oder per Email thomas.guddat@neuerichter.de  einzureichen.

 

Dresden, den 19.07.2017

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Vorstandes

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Zarządu

 

Thomas Guddat

Vorsitzender der DPRV

 

Blick von Haus Sonneck

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Deutsch-Polnischen Richtervereinigung,

Szanowni i drodzy członkowie i przyjaciele Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów,

 

 1. Zarząd Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów ma zaszczyt zaprosić Państwa na tegoroczne Polsko-Niemieckie Spotkanie Sędziów i Prokuratorów, połączone z corocznym Walnym Zgromadzeniem Członków Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów, poświęcone tematowi

“ Jak silny jest podział władzy w Europie? O sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Niemczech“ w dniach od 05.10. do 08.10.2017r.  do miasta Naumburg/Saale nad rzeką Soławą

 

Konferencja zostanie zorganizowana we współpracy z polskim Stowarzyszeniem Sędziów Iustitia, Oddział  w Opolu, oraz z niemieckim stowarzyszeniem Neue Richtervereinigung oraz przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Oprócz konferencji, na której będziemy przedstawiać referaty polskie i niemieckie, przewidziany jest ciekawy program ramowy. W tym roku wybraliśmy malownicze miejsce, które w obecnych niespokojnych czasach pozwoli na chwilkę oderwania się i refleksji. Haus Sonneck, położony 2 km od miasta Naumburg, znajduje się w środku dużej winnicy powyżej zbiegu rzek Soławy i Unstrut. (patrz zdjęcie) Cały budynek jest do naszej wyłącznej dyspozycji, więc będzie okazja do rozmów fachowych, do poznania się a także do relaksu.

 

Konferencja fachowa w dniu 6 października 217r. na dużej sali sądowej Wyższego Sądu Krajowego Oberlandesgerichts Naumburg jest otwarta dla publiczności:

125 lat temu, w dniu 1 pażdziernika 1879r., weszła w życie ogłoszona już wcześniej, mianowicie w dniu 27 stycznia, Ustawa o ustroju sądów powszechnych (Gerichtsverfassungsgesetz). Jej paragraf 1, który przez wszystkie lata nie został zmieniony, zagwarantował po raz pierwszy niezawisłość sędziowską. „Władzę sądowniczą sprawują wyłącznie sądy niezależne, podlegające jedynie ustawom.” Artykuły 20 oraz 92 Ustawy Zasadniczej (Grundgesetz) wymieniają trzy władzy państwowe: mianowicie „legislatywę“, „egzekutywę” „judykatywę”. W artykułach 173 i 178 polskiej Konstytucji zapis brzmi:

„Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.“ „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.”

Ten temat jest niezwykle aktualny. .  Chcielibyśmyinformować się wzajemnie i wymienić się poglądami w dyskusj.. Między innymi zaprosiliśmy do udziału:

–  słowo powitalne Prezesa OLG Naumburg Dr. Uwe Wegehaupt

-Waldemar Żurek, rzecznik KRS zaproszony tbc

– Dr. Anne Sanders, professor, Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn Wydział Prawoznawstwa i Nauk o państwie. Jako ekspert pracuje dla Rady Europy (potwierdziła swój udział)

– Thomas Guddat (Viceprezes MEDEL i przewodniczący DPRV)

– Dariusz Mazur, przedstawiciel KE z Warszawy, zaproszony, tbc

– Krystian Markiewicz (Prezes IUSTITII) Zaproszony tbc

– Anna    Korwin-Piotrowska  zaproszony tbc Themis

Kto chciałby wziąć udział w konferencji, programie ramowym I spotkaniach wieczornych, pragnie uzyskać więcej informacji lub zarezerwoać sobie miejsce może się skontaktować z:

Thomas Guddat (thomas.guddat@neuerichter.de)

lub w Polsce z panią

Iwona Twardzik (Iwona Twardzik, Bolesława Chrobrego 31, 49-300 Brzeg     Tel.: 0048-(0) 77 444 23 00 (do pracy) Email:  iwatwardzik@op.pl )

 

Liczba uczestników w imprezach wchodzących w zakres programu ramowego jest ograniczona.  Dysponujemy wyłącznie pokojami dwuosobowymi, dlatego wstępnie zarezerwowaliśmy pokoje jednosobowe w pobliskim hotelu (odległość ok. 2 km) . Hotel nazywa się Hallescher Anger i jest położony w Naumburg nad samą rzeką Saale ( https://www.hallescher-anger.de/) Każdemu, kto z zrozumiałych przyczyn preferuje pokój jednosobowy, zapewniamy dogodny “transport wahadłowy” tam i z powrotem.

Kolejność zgłoszeń decyduje o przyznaniu miejsc, dot. to przede wszystkim pokoi jednosobowych w hotelu Hallescher Anger, dostępnych tylko w ograniczonej  liczbie Członkowie stowarzyszeń organizujących zostaną uwzględnieni w pierwszej kolejności. Opłata za pobyt i udział w konferencji, za program ramowy i wyżywienie wynosi € 200,00 dla osób niebędących członkiem,  € 150 ,00 dla członków DPRV oraz Oddziału Opolskiego IUSTITII. Dopłata za pokój jednosobowy wynosi 50 EUR.

Prosimy o dokonanie płatności w ciągu 14 dni po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia na rachunki bankowe podając odpowiedni cel płatności:

Deutsch-Polnischen Richtervereinigung e.V.

Dresdner Volksbank BLZ 850 900 00 , Kontonummer: 4859471000 IBAN : DE93850900004859471000, BIC: genodef1drs

lub

Konto Bankowe w Polsce: Bank Pekao S.A. ; Nr.: 341240 1066 1111 0010 2490 7645

 

Konferencja z tłumaczeniem symultanicznym. Dokładny program, aktualne zmiany oraz dalsze informacje znajdą Państwo na naszej stronie www.dprv.org

 

 

 

 1. Coroczne Walne Zgromadzenie

 

W niedzielę. dnia 08.10.2017r.,  członkowie Stowarzyszenia spotkają się o godz. 10.00 na

corocznym Walnym Zgromadzeniu z następującym porządkiem obrad.

 

1.powitanie, ustalenie kworum

 1. zatwierdzenie porządku obrad
 2. sprawozdanie Prezesa Zarządu o minionym roku obrotowym
 3. sprawozdanie skarbnika
 4. udzielenie absolutorium Zarządowi
 5. plany na rok 2018, projekty, rozwój działalności
 6. pozostałe

 

Dalsza informacja: Uprzejmie proszę wszystkich członków do przesłania ewt. wniosków do porzadku obrad do dnia 05.10.2017 na adres Thomas Guddat, Birkenstraße 20 01328 Dresden lub mailowo na  thomas.guddat@neuerichter.de.

 

Dresden, dnia 24.07.2017

 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Vorstandes

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Zarządu

 

Thomas Guddat

 

Vorsitzender der DPRV

 

Haus Sonneck

 

 

 

Comments are closed.