Konferencje (po polsku)

 

Coroczna konferencja fachowa Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów odbędzie się w dniach 22 – 25 października 2015 r. w Lipsku pod tytułem

„Ochrona danych w sądownictwie i dla wymiaru sprawiedliwości”

Konferencja jest zorganizowana we współpracy z Iustitią, Oddziałem Opolskim, oraz ze wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckej.

Oprócz wycieczek do Federalnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Krajowego Lipsk przewidujemy jednodniową konferencję fachową, podczas której można będzie dyskutować zagadnienia, podjęte w wykładach wygłoszonych na ten temat przez polskich i niemieckich prelengentów.

Proces przenikania technologii informacyjno-komunikacyjnych w niemalże wszystkie sfery naszego życia, tworzący poprzemysłowe i postmodernistyczne społeczeństwo informacyjne, bez wątpliwości już spowodował trwałe zmiany w sądownictwie. Ogromna ilość danych jest gromadzona, przechowywana i administrowana. Współczesne społeczeństwo informacyjne jest nacechowane klasycznymi prawami podstawowymi w zakresie komunikacji (wolność słowa i informacji i inne), wolnością dostępu do informacji, ochroną danych, systemem ochrony tajemnic, cywilnoprawnymi prawami wyłączności (prawo do własnego wizerunku, prawa autorskie itp.)

Wynikając z zasady jawności rozpraw sądowych społeczeństwo co do zasady ma prawo do informacji o nich oraz o stanie sądownictwa. Interes w przekazywaniu tych danych zawsze tam napotyka na granice, gdzie na przeszkodzie temu stoją prawa osobiste. Równocześnie samo sądownictwo i wymiar sprawiedliwości stają się przedmiotem dogłębnych obserwacji. Organy administracyjne wymiaru sprawiedliwości oraz społeczeństwo wykazuje duże zainteresowanie dostępem do wewnętrznych danych i informacji z orzecznictwa sądowego.

Korzystanie ze sprzętu i oprogramowania do załatwienia zadań sędziowskich daje jednak także możliwość intensywnej towarzyszącej „kontroli” pracy sędziego. Jej szczegółowość jakościowo przerasta obecne możliwości nadzoru służbowego. Stosowanie odpowiedniego oprogramowania wyraźnie zmniejszyłby nakład pracy m.i. dla analiz porównawczych. Z drugiej strony z przyczyn bezpieczeństwa danych i dla zapewnienia ochrony danych nie można w pełni zrezygnować z protokołowania. Wraz z rosnącą elektronizacją sądownictwa coraz ważniejsza jest kwestia, przez kogo przechowywane są dane powstające w trakcie pracy sędziego i przez kogo administrowane są akta sądowe. Im więcej będzie danych z sądownictwa w formie elektronicznej, tym przejrzystsza stanie się działalność organów sądownictwa dla każdego, kto tylko ma (nieskontrolowany) dostęp do nich.

Możliwe i nawet systematyczne prześwietlenie pracy sędziów do szczebla samych dokumentów nie jest do pogodzenia z niezawisłością sędziego. W demokratycznym państwie prawa orzecznictwo musi być przejrzyste, jednak nie dotyczy to poszczególnych czynności sędziego oraz w szczególności twórczego procesu przygotowania.

Konferencja fachowa odbędzie się w piątek, dnia 23.10.2015, w dużej sali nr. 115 Sądu Krajowego Lipska przy Harkortstraße 9, 04107 Leipzig.

Wygłoszenie tematycznego słowa powitalnego przez Saksońskiego Ministra Stanu Sebastiana Gemkowa.

Przewidujemy następujące prelekcje:

„E-Sprawiedliwość w Niemczech – stan obecny i perspektywa“, Robert Bey (Kierownik Referatu III w Saksońskim Ministerstwie Sprawiedliwości)

„e-justice: Szansy i zagrożenia dla sędziowskiego miejsca pracy“ (dopuszczalność i granice kontroli zachowań i wydajności, uregulowanie praw dostepu oraz generale prawa podstawowe w obiegu cyfrowym; ochrona danych i architektura bezpieczeństwa w wymiarze sprawidliwości, monitoring, możliwości i ryzyka elektronicznzch akt sądowych, prawa konsultowania i partycypacji Rad Pracowniczych i Rad Sędziowskich w procesie wdrożenia elektronicznzch akt, pole do działania i kształtowania dla przedstawicieli interesów)

Martin Wenning-Morgenthaler, VRLAG Berlin-Brandenburg, były kierownik placówki IT sądów pracy w Berlinie, osoba odpowiedzialna za sprawy eJustice w Zarządzie Neue Richtervereinigung)

„Prowadzenie i administracja danych sprawiedliwości i niezawisłość sędziowska“

dr Holger Radke, Wiceprezes Landgericht Mannheim, były przewodzniczący grupy roboczek z udziałem Federacji i Krajów Związkowych oraz reprezentant krajowy Grupy Roboczej rady E-justice w Brukseli

„Dostęp Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości do danych sądowych: własciwy środek nadzoru służbowego lub zagrożenie niezawisłości sędziowskiej“,

Anna Korwin-Piotrowska, Wiceprezes Sądu Okręgowego Opole

„Dostęp stron i innych uczestników postępowania do elektronicznych danych postępowań sądowych „ Andrzej Niedużak, Członek Krajowej Rady Sądownictwa

 

Każdy, kto by chciał wziąć udział w spotkaniu w całości, w wycieczkach i imprezach wieczornych, proszony jest o kontakt z Hilmarem Toelle hilmar.toelle@t-online.de , Thomasem Guddatem thomas.guddat@neuerichter.de lub w Polsce z Iwoną Twardzik (Prezes Sądu Rejonowego w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, tel. ]48 774442300 (do pracy) lub drogą mailową iwatwardzik@op.pl aby uzyskać więcej informację na temat warunków uczestnictwa.

Konferencja tłumaczona będzie symultanicznie! Szczegółowy program, aktualne zmiany oraz inne wskazówki zamieszczone są na stronie internetowej www.dprv.org

 

 

 

 

 

Doroczna konferencja-  09. do 12. września 2014r.

w Szczawnie Zdroju niedaleko Wałbrzycha (Dolnu Ślaśk)

w hotelu Camlet (hotel@camelot.eu)

na temat „Transgraniczne spory prawne w sprawach rodzinnych“

 

Comments are closed.