Vorankündigung –Save the date- Deutsch-Polnisches Richtertreffen „Wie umgehen mit Hass und Gewalt?“ 12. bis 15. September 2019 Zawiadomienie wstępne – SAVE THE DATE – polsko-niemieckie spotkanie Sędziów

Vorankündigung –Save the date- Deutsch-Polnisches Richtertreffen „Wie umgehen mit Hass und Gewalt?“ 12. bis 15. September 2019

Zawiadomienie wstępne – SAVE THE DATE – polsko-niemieckie spotkanie Sędziów

Das diesjährige Treffen der Deutsch-Polnischen Richtervereinigung mit anschließender Jahresmitgliederversammlung wird vom 12. bis 15. September 2019 im Dreiländereck Deutschland -Polen -Tschechien stattfinden, in der Region Zittauer Gebirge in der Oberlausitz.

Wir werden über das Thema „Wie umgehen mit Hass und Gewalt?“ diskutieren

Tagungshotel: Schlosshotel Althörnitz http://www.schlosshotel-althoernitz.com/ in Althörnitz bei Zittau

Den Abend des 13. Januars 2019 wird kein Pole so schnell vergessen. Auf offener Bühne bei einer friedlichen Spendengala wird in Danzig Bürgermeister Pawel Adamowicz niedergestochen, er stirbt einen Tag später. Der Täter: ein vorbestrafter, wohl geistig verwirrter, Mann. Doch sein Motiv: Hass. Noch auf der Bühne ruft er der Zuschauermenge zu, die Partei Bürgerplattform, zu der Adamowicz früher gehörte, habe ihn unschuldig ins Gefängnis gebracht. Der Bürgermeister war in sozialen Medien vielfach beleidigt und bedroht worden.
Was ist los mit der polnischen Gesellschaft, warum ist die Gesellschaft so gespalten, der Hass zwischen liberalen und rechtkonservativen politischen Lagern so groß?

In Deutschland haben nicht zuletzt die Ereignisse in Chemnitz gezeigt Rassistische, rechtspopulistische und rechtsextreme Kräfte verbreiten Hass und Hetze. Die zu beobachtende Enthemmung bei Worten und Taten gibt Anlass zu größter Sorge. Die Frage nach dem Warum und wie der Fremdenhass und die damit einhergehende Gewalt gestoppt werden kann, ist also auch ein deutsches Problem.

Anmeldung und nähere Informationen unter thomas.guddat@neuerichter.de und Hilmar.Toelle@t-online.de

Zawiadomienie wstępne – SAVE THE DATE – polsko-niemieckie spotkanie Sędziów

„Jak przeciwdziałać nienawiści i przemocy?“ 12 do 15 września 2019r.

Tegoroczna konferencja Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów połączona z odbywa- jącym się po niej dorocznym Walnym Zgromadzeniem Członków odbędzie sie w dniach 12 do 15 września 2019r. w miejscu, gdzie stykają się granice Niemiec, Polski, Czech w Górach Żytawskich w regionie Górnych Łużyc.
Miejsce konferencji: Schlosshotel Althörnitz http://www.schlosshotel-althoernitz.com/ w miejscowości
Przedmiotem naszych dyskusji będzie temat „Jak przeciwdziałać nienawiści i przemo-cy?“ Althörnitz w pobliżu miasta Zittau
Nikt w Polsce tak szybko nie zapomni wieczoru 13 stycznia 2019 r.: Na scenie podczas po- kojowej imprezy charytatywnej w Gdańsku Prezydent Miasta Gdańska Pawel Adamowicz został ugodzony nożem. Ataku nie przeżyje, dzień później umiera. Sprawca był w przes- złości karany i chyba jest chory psychicznie. Motywem jego działania jest nienawiść. Jesz- cze na scenie krzyczał, że niewinnie siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatel- skiej, której członkiem Adamowicz był w przeszłości. W mediach społecznościowych Prezy- dent Miasta był wielokrotnie atakowany, był ofiarą zniewag i gróźb. Co dzieje się z polskim społeczeństwem, dlaczego jest ono tak mocno podzielone, dlaczego nienawiść między poli- tycznymi obozami, liberalnym i narodowo-prawicowym, jest taka duża?
W Niemczech wydarzenia w Chemnitz w sierpniu i wrześniu 2018r. wskazują, że siły rasis- towskie, prawicowo-populistyczne i skrajna prawica sieją nienawiść i podżegają do agresji. Dająca się zaobserwować utrata zahamowań w słowach i czynach stanowi powód do obaw. Pytanie „dlaczego“,jak i czy uda się zahamować ksenofobię idącą w parze z przemocą jest istotne także w Niemczech.
Zgłoszenie udziału i szczegółowe informacje pod adresami: thomas.guddat@neuerichter.de und Hilmar.Toelle@t-online.de

Comments are closed.